Ginekološka ordinacija

Sve odgovore na Vaša pitanja ćemo Vam pružiti pravovremeno jer znamo da Vam je to važno! Pitajte ginekologa telefonom ili nam pošaljite email.

Ordinacija: + 381 11 404 2259
Ginekolog: + 381 61 2240 392

Intervencije

Biopsija grlića

Biopsija je dijagnostička procedura kojom se uzima deo, ili isečak tkiva koji se potom prosleđuje patologu na patohistološki pregled.

Svrha intervencije je postavljanje konačne dijagnoze oboljenja kada to nije moguće uraditi prethodno izvedenim pregledima.

Na ovaj način se razrešavaju dileme oko nejasnoća vezanih za za prirodu oboljenja i dalji tok lečenja.

Izvodi se tokom ginekološkog , odnosno kolposkopskog pregleda i potpuno je bezbolna.

Rezultat histopatološkog pregled se obično dobija nakon 3-5 dana i na osnovu njega se preduzimaju sve potrebne mere lečenja i daljih kontrola.

Eksplorativna kiretaža

Eksplorativna kiretaža je intervencija tokom koje se instrumentom uzima tkivo materične sluzokože iz materične šupljine. Ako se u toku intervencije zasebno uzima I deo sluzokože iz kanala grlića, onda se ova intervencija zove frakcionirana eksplorativna kiretaža.

Može se raditi iz dijagnostičkih ili terapijskih razloga.

Indikacije zbog kojih se radi ova procedura su sledeće: neregularna krvarenja iz materice, obilna i produžena menstrualna krvavljenja, sumnjiv izgled materične sluzokože pri ultrazvučnom pregledu, postojanje endometrijalnog polipa ili drugih promena unutar materice.

Nekada je potrebno uraditi ovu intervenciju kako bi se zaustavilo obilno ili produženo krvavljenje koje bi moglo ugroziti opšte zdravlje pacijentkinje.

Uklanjanje kondiloma

Uklanjanje kondiloma je terapijska intervencija kojom se uklanjaju polne bradavice sa površina urogenitalne regije.

Nekada se ova intervencija radila grubom hirurškom metodom, a danas na raspolaganju imamo mnogo suptilnije i preciznije mogućnosti da ove promene odstranimo laserskom ili radiotalasnom evaporizacijom.

U našoj ordinaciji se primenjuje evaporizacija radio talasima koja je precizna i efikasna u lečenju ovog oboljenja.

Treba znati da je priroda virusnih polnih bradavica takva da se mogu javiti recidivi, odnosno ponovna pojavljivanja promena, pa je nekada neophodno ovu procedure ponoviti više puta radi trajnog izlečenja. Ovo nikako ne znači da HPV virus koji izaziva ove promene trajno ostaje u organizmu.

Ponovno pojavljivanje bradavica je vezano za osobinu virusa da duže vremena može biti prisutan u koži, odnosno sluzokoži pre pojave promene. U tom smislu je važno da se oba partnera potvrgnu pregledu i lečenju.